Comic Fury Webcomic Hosting - Comic profile

You are not logged in. Log in, Register, More info
Comic profile: Bad Timing(ENG-TRANS)
Bad Timing(ENG-TRANS)
A webcomic
Comic avatar
Profile
Comic language: English
Genre: Romance
Activity status: Active
Archive url: Visit archive
Statistics
Last update: 4th Aug 2017, 7:58 AM
Number of comics: 17
Number of subscribers: 0
Visitors: 482 visitors (1058 pages viewed)
Rating: 0 (0 votes)

Comic description

"I loathe you, Nicholas!!!" Kabilaan siyang sinampal ng ex-girlfriend. Kilala si Nicholas bilang playboy pero kung kailan namang gusto na niyang mag seryoso bad timing pa rin. Hinayaan niyang sampalin siya nito hanggang sa magsawa siya. Ganoon naman titigil lang ang tao kapag nagsawa na.

WP link>> https://www.wattpad.com/story/75465921-bad-timing

Authors

lightning018
lightning018
http://oneshot.webcomic.ws/blog/

Let's chitchat

>>FACEBOOK Profile<<
=======*****************============
>>Deviantart<<


(lightning018) - Wattpad | Paigeedraw | Twitter

*************************************