Comic Fury Webcomic Hosting - Comic profile

You are not logged in. Log in, Register, More info
Comic profile: Lifeless
Lifeless
A webcomic
Comic avatar
Profile
Comic language: other
Genre: Fantasy
Activity status: Active
Archive url: Visit archive
Statistics
Last update: 13th Feb 2016, 8:42 AM
Number of comics: 4
Number of subscribers: 0
Visitors: 883 visitors (1196 pages viewed)
Rating: 0 (0 votes)

Comic description

Sa edad na labing anim na taon; sa kanyang kaarawan, namatay si Eliana Frye.

Lumipas ang isang libong taon, may gumising sa nahihimlay niyang katawan sa libingan ng angkang Frye.

Muli siyang nagising at agad pinagmasdan ang taong gumising sa kanyang pagkakatulog.

Genre: Romance, Vampire

Authors

lightning018
lightning018
http://oneshot.webcomic.ws/blog/

Let's chitchat

>>FACEBOOK Profile<<
=======*****************============
>>Deviantart<<


(lightning018) - Wattpad | Paigeedraw | Twitter

*************************************