Comic Fury Webcomic Hosting - lightning018's Profile

You are not logged in. Log in, Register, More info
lightning018's Profile
lightning018
User avatar
Stats
Registration date: 13th Jul 2011
Last seen: 18th Aug 2017, 1:30 PM
Posts: 4
Comments left: 99
Ratings given: 4.55 / 11
Profile views: 872
Profile
Location: A Whole New World
About me
http://oneshot.webcomic.ws/blog/

Let's chitchat

>>FACEBOOK Profile<<
=======*****************============
>>Deviantart<<


(lightning018) - Wattpad | Paigeedraw | Twitter

*************************************

lightning018's comics
Short Stories

<Misunderstanding>

http://tapastic.com/episode/105449

@;~;~--

<Belly: Flies to Heaven>
Ana's brother confined in the hospital for almost 2 weeks, and Ana misses her brother so much. But unfortunately her brother died in the end.

For music:
https://www.youtube.com/watch?v=VMZc59vaIg4


Last update: 28th Apr 2015
[Comic profile]
Fayrde: The Blood-eyed Princess
Former member of Invictus Assassins, she is now a ordinary. But she can't escape being blood-eyed princess

Also seen: http://tapastic.com/episode/99410

Last update: 30th Apr 2015
[Comic profile]
Lifeless
Sa edad na labing anim na taon; sa kanyang kaarawan, namatay si Eliana Frye.

Lumipas ang isang libong taon, may gumising sa nahihimlay niyang katawan sa libingan ng angkang Frye.

Muli siyang nagising at agad pinagmasdan ang taong gumising sa kanyang pagkakatulog.

Genre: Romance, Vampire

Last update: 13th Feb 2016
[Comic profile]
Bad Timing(ENG-TRANS)
"I loathe you, Nicholas!!!" Kabilaan siyang sinampal ng ex-girlfriend. Kilala si Nicholas bilang playboy pero kung kailan namang gusto na niyang mag seryoso bad timing pa rin. Hinayaan niyang sampalin siya nito hanggang sa magsawa siya. Ganoon naman titigil lang ang tao kapag nagsawa na.

WP link>> https://www.wattpad.com/story/75465921-bad-timing

Last update: 4th Aug 2017
[Comic profile]