lightning018's Profile
lightning018

Last seen: 15th May 2019, 7:43 AM
User avatar
About Me
http://oneshot.webcomic.ws/blog/

Let's chitchat

>>FACEBOOK Profile<<
=======*****************============
>>Deviantart<<


(lightning018) - Wattpad | Paigeedraw | Twitter

*************************************

lightning018's Webcomics
Short Stories

<Misunderstanding>

http://tapastic.com/episode/105449

@;~;~--

<Belly: Flies to Heaven>
Ana's brother confined in the hospital for almost 2 weeks, and Ana misses her brother so much. But unfortunately her brother died in the end.

For music:
https://www.youtube.com/watch?v=VMZc59vaIg4


Last update: 28th Apr 2015
Fayrde: The Blood-eyed Princess
Former member of Invictus Assassins, she is now a ordinary. But she can't escape being blood-eyed princess

Also seen: http://tapastic.com/episode/99410

Last update: 30th Apr 2015
Lifeless
Sa edad na labing anim na taon; sa kanyang kaarawan, namatay si Eliana Frye.

Lumipas ang isang libong taon, may gumising sa nahihimlay niyang katawan sa libingan ng angkang Frye.

Muli siyang nagising at agad pinagmasdan ang taong gumising sa kanyang pagkakatulog.

Genre: Romance, Vampire

Last update: 13th Feb 2016
Bad Timing(ENG-TRANS)
"I loathe you, Nicholas!!!" Kabilaan siyang sinampal ng ex-girlfriend. Kilala si Nicholas bilang playboy pero kung kailan namang gusto na niyang mag seryoso bad timing pa rin. Hinayaan niyang sampalin siya nito hanggang sa magsawa siya. Ganoon naman titigil lang ang tao kapag nagsawa na.

WP link>> https://www.wattpad.com/story/75465921-bad-timing

Last update: 4th Aug 2017